Wat gebeurt er momenteel in Noorderduin?

22 juli '21

Nadat we jullie hebben gevraagd wat voor soort woningen jullie het liefst in Noorderduin zouden zien, zijn we druk aan de slag gegaan met de uitwerking van het plan. Inmiddels is er weer een hoop gebeurd, en vertellen we jullie graag de laatste stand van zaken.

Bestemmingsplan

Noorderduin is onderdeel van het toekomstige woongebied Achter de Duinen. Op 26 mei 2020 is het bestemmingsplan Westmade Noord vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Westland. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van circa 500 woningen met bijbehorende infra-, groen-, water- en speelvoorzieningen mogelijk gemaakt.

Op dit bestemmingsplan zijn een aantal beroepen (bezwaren) ingediend bij de Raad van State. Normaliter duurt de behandeling van deze procedure maximaal 6 maanden. Deze termijn wordt helaas door een te krappe bezetting bij de Raad van State al jaren niet meer gehaald. Onlangs heeft de Raad van State laten weten dat zij een expert in gaan huren om onderzoeken bij het bestemmingsplan en van de bezwaarmakers inhoudelijke te beoordelen. Op basis van deze informatie kunnen wij iets beter inschatten wanneer de Raad van State uiteindelijk uitspraak zal doen op de ingediende bezwaren. Onze meest positieve verwachting is dat deze uitspraak op z’n vroegst eind 2021 zal zijn.

Planning

BPD wil pas in verkoop als we zeker weten dat we mogen bouwen in Noorderduin. Mochten de beroepen ongegrond worden verklaard, kunnen wij gewoon in verkoop van de eerste fase in Noorderduin. Indien dit niet het geval is, dient er opnieuw een bestemmingsplan opgesteld te worden.

Wij zullen jullie op de hoogte houden van wat er gebeurt in Noorderduin, en uiteraard wat de uitspraak van de Raad van State is. Voor nu wensen wij jullie een hele fijne zomervakantie en hopen wij na de zomer weer een update te sturen met positief nieuws.

  Naar het nieuwsoverzicht
  Bekijk de planning