Akkoord Raad van State op bestemmingsplan woonwijk Westmade-Noord in Monster

18 januari '23

De Raad van State heeft een definitieve uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Westmade-Noord in Monster. Alle ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard waarmee het bestemmingplan onherroepelijk is geworden. Door de uitspraak kan de realisatie van een nieuwe woonbuurt met bijna 500 woningen, gelegen tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld worden gestart. Een periode van enkele jaren inspraakprocedures en rechterlijke inbreng is hiermee ten einde gekomen.

image alt

Mijlpaal

Het onherroepelijke plan is een mijlpaal voor de gemeente Westland en Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom (OBWZ). De teams van de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf hebben de afgelopen jaren samengewerkt om een aantrekkelijk plan te ontwikkelen voor deze bijzondere locatie. In het plan is gezocht naar een optimale invulling van het voormalige glastuinbouwgebied. Het aangrenzende duingebied is leidend geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp. Wethouder Michiel Ferwerda, gemeente Westland: "Ik ben trots op de kwaliteit van zowel de woningen als het bijbehorende groenprogramma dat wordt gerealiseerd in Westmade-Noord. De woningen komen in een duin- of parkachtige omgeving te liggen. Deze buurt wordt daarmee één van de groenste wijken van het Westland. Meer natuur en groen zorgen voor een fijne en gezonde buurt."

image alt

Aandacht voor openbare ruimte

Westmade Noord krijgt een woonprogramma van circa 500 woningen bestaande uit rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, herenhuizen, vrijstaande woningen en zelfbouw kavels. Gerhard Zijderveld, directeur OBWZ: "Bij de planvorming heeft OBWZ naast de woningopgave ook veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte. We zijn heel erg blij met de positieve uitspraak van de Raad van State en het feit dat we nu samen met de ontwikkelaars de plannen tot uitvoering kunnen gaan brengen." De ontwikkeling en realisatie van de wijk zal enkele jaren in beslag nemen.

Toewerken naar start verkoop

Het akkoord is een enorme meevaller voor het nieuwbouwproject Noorderduin, dat momenteel in voorbereiding is. De komende periode zullen wij steeds meer bekend maken over het eerste deelplan. Het streven is om dit voorjaar in verkoop te gaan met fase 1. Benieuwd naar het aanbod dat reeds online staat? Of wil jij je aanmelden als belangstellende? Bekijk dan de woningen!

Bekijk de woningen
  Lees meer nieuws
  Bekijk het aanbod